top of page
DMR tidslinien 20232024-2-2.png

Grundet situationen og usikkerheden i markedet, udskydes uddannelsesstart til et senere tidspunkt, jf. aftale med de tilmeldte.

Vi kommer tilbage med ny dato hurtigst muligt. 

DMR tidslinien 20232024-1.png
bottom of page